top of page
เกี่ยวกับเรา

บริษัท ไทยซันเหอ คอนเวเยอร์ จำกัด มีความเชี่ยวชาญทางด้านการผลิต และฝีมือในด้านอะไหล่เครื่องจักรอุตสาหกรรม  และระบบลำเลียง พร้อมให้คำปรึกษาเรื่องอะไหล่เครื่องจักรเป็นอย่างดี และมีประสิทธิภาพ

เราเป็นจุดศูนย์รวมของอะไหล่เครื่องจักรอุตสาหกรรม และระบบลำเลียง เช่น เฟือง, เฟืองโซ่ลำเลียง, โซ่, โซ่ลำเลียง สายพานอุตสาหกรรมทุกชนิด และอื่นๆ

เราพร้อมที่จะบริการในทุกความต้องการ ทั้งด้านวัสดุในการผลิตชิ้นงานตามความต้องการของลูกค้าด้วยเครื่องจักรครบวงจร

1.png
bottom of page