top of page

Timing Pulley

LINE: @tshconveyor

โรงงานผลิตเฟืองทุกชนิด

เราเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านกาผลิตเฟืองยาวนานกว่า 30 ปี 

รับผลิตเฟืองทุกชนิด เช่น  เฟืองตรง  เฟืองโซ่  เฟืองเฉียง  เฟืองสายพาน เฟืองดอกจอก  ชุดเฟืองเกียร์  เฟืองสายพาน  เพลา  สินค้าสั่งทำพิเศษ ฯลฯ

เรายินดีให้คำปรึกษา และบริการ

OUR WORK

bottom of page